Category: Uncategorized @lv

Klūsti par brīvprātīgo

Ko tas nozīmē, būt prīvprātīgajam? Brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja paveikt labu darbu un uzlabot

Kur nonāk ziedojumi

Tuvākie mērķi? Mūsu pamatmērķis ir atjaunot Ropažu baznīcu tās kādreizējā veidolā – pēc iespējas autentiski,