Par mums

Iepazīsimies

Neliels apraksts par baznīcas vēsturi un kāpēc tā ir īpaša.

1931. gadā pa pusei izjukušajā draudzē kalpošanu sāk  mācītājs Jānis Rozentāls. Statistikas dati par 1938.g.: 2780 draudzes locekļi, 35 kristīti, 22 iesvētīti, 11 pāri laulāti, 49 apglabāti.
1944. gadā mācītājs emigrē uz Vāciju, taču Ropažu draudze turpina pastāvēt. 1990-to gadu sākumā draudze (vidēji 5 līdz 10 cilvēki) pulcējas Ropažu kapu mājā.

1944.gadā pēc šāviņa trāpījuma tornī divnams izdega. Draudze celtni un iekārtu atjaunoja un dievkalpojumi tajā notika līdz 1954.gada Lieldienām, kad dievnamu draudzei atņēma padomju okupācijas vara. Skaistais dievnams tika pašu ropažnieku spēkiem izlaupīts un nopostīts, pārvēršot to drupās.

Daudzus padomju okupācijas gadus draudzes dievkalpojumi notika Ropažu kapu mājā.

1997.gadā atjaunojas draudzes dievkalpošana dievnama drupās.

 

Kas mūs virza uz priekšu?

Ropažu baznīca ir vieta, kur ticība zied un cerība mirdz. Draudze ir kā gaismas dārzs, kurā katrs ticīgais ir kā daļa no kopības. Šī kopība ir vienota caur ticību un cerību Dieva mīlestībai.Baznīcas misija ir sniegt ticības mieru un cerības spēku tiem, kas ienāk mūsu dārzā. Gaismas dārzā ticība rod spēku saknēs, kas dziļi iesakņojušās Dieva vārdā. Tāpat kā zieds, kura saknes gūst spēku no zemes un gaismas stariem, arī mēs augam, pilnveidojoties šajā Gaismas dārzā.

Mūsu mērķis ir dalīties evaņģēlijā ar vietējo sabiedrību, organizējot evaņģelizācijas pasākumus. Veicināt dievkalpojumu liturģisko pieredzi, kas ļauj augt ticībā uz Dievu un mīlestībā uz cilvēkiem. Stiprināt saikni ar apkārtējo sabiedrību, veidojot attiecības ar vietējām organizācijām, rīkojot publiskus pasākumus vai uzsākot kalpošanas projektus. Izveidot vai paplašināt izglītības programmas, piemēram, svētdienas skolas nodarbības, konfirmācijas kursus vai pieaugušo Bībeles studijas.

Baznīcas vadība

Zigurds Erciņš

Draudzes priekšnieks

tālr. 26537255

e-pasts: zigurds.ercins@gmail.com

Rolands Pētersons

Draudzes mācītājs

tālr. 26785896

e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv

Guntis Bretšteins

Draudzes priekšnieka vietnieks

tālr. 29604505

e-pasts: b.guntis@inbox.lv

Anta Indriksone

Ērģelniece

tālr. 29235600

Mūs atbalsta

Vēlies būt daļa no šī piedzīvojuma?

PIEVIENOJIES