Kur nonāk ziedojumi

Tuvākie mērķi?

Mūsu pamatmērķis ir atjaunot Ropažu baznīcu tās kādreizējā veidolā – pēc iespējas autentiski, cik nu tas iespējams, pēc atrastajām fotogrāfijām, kuras uzņemtas pirms otrā pasaules kara.

Progress mērķu sasniegšanā?

Kopš 2020.gada, kad uzsākts gaismas dārza projekts, jau atjaunotas kāpnes baznīcas tornī, ielikta grīda altāra daļā un pakāpeniski sākta arī altāra atjaunošana.

Kas vēl jāpaveic?

Vēl jāveic baznīcas balkona izbūve, griestu izbūve. 

Tāpat jāieliek grīda baznīcas zālē.

Teritorijā mums vēl jāstrādā pie pašas baznīcas fasādes atjaunošanas – daudzviet izdrupuši laukakmeņi.